لذت چیست ؟

  - ترشح نوعی از هورمون ها که حسگر های عصبی را طوری تحریک می کنند که در نهایت دلالت بر لذت کند (تعریف دوری).