پدران و مادران نسل ما، مفتخر به درک بزرگترین شهود تاریخ به وجود خدا هستند. خداوند گفته بود «الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا». ایشان به خدا و خمینی ایمان آوردند و جهاد کردند و خدا به ایشان راه های وصل خود را نشان داد و آنها دیدند. 

ایشان توانستند با درک جان کلام روح الله، چنین ثمره عظیمی را برای خود و فرزندانشان فراهم کنند.آنها به درد آری گفتند و حسینی شدند. ملت ما بالاخره پس از سالها سردرگمی جمعه آن روز طعم رضایت را چشید.جنگ، شهود دسته جمعی ملت ما بود. 

امروز بزرگترین برهان من بر وجود خدا و امید به لقاء او؛ شهدا ، جانبازان و آزدگان و همسران و خانوادهایشان هستند. بچه های پای کار جنگ، شما شاید فقه و فلسفه نخوانده بودید ولی برای من عجیب ترین حقیقت این دنیا را به ارث گذاشتید. اینکه خدا هست. شما بودید که با ما الهام کردید می شود تقدیر بلند تری را از این زندگی خاکی و فانی تصور کرد.

لازم نیست توضیح اضافی داده شود، همه ملت با این تجربه و حس واقعی آشنا هستند. همه درباره دهه شصت که حرف می زنند، چشمانشان برق می زند و به پایین نگاه می کنند. خوبان و پاکان آشنا؛ شما ما را به بزرگترین تامل فلسفی دعوت کردید. شما سنگ نشانی را بر آسمان ایران نشاندید که تا آخر عمر در دوراهی های شک و تردید حجت موجّه ما خواهد بود.