نه ماندن

قطعه ی کوچکی از عالم بیکران

۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

حاجت به تفکر

 - شهودا می توان فهمید که ساخت من گنجایش ادراک همه حقیقت را ندارد ، در عین اینکه برای سامان دادن به حیات و تعیین دقیق انتخاب ها ، نسبت به ادراک نامحدود فقیرم . ادراک بیشتر ، انتخاب صحیح تر ، رنج کمتر .

 - تفکّر یک چاره جویی و اقتصاد در امکان دانستن ها ست . حیله ای برای پاسخ دادن به آن زیاده خواهی دانش .

 - یک تصور یا تصدیق کلی در داشته های یک مسئله ی موثر در انتخاب های روزانه من ، می تواند جانشین بی نهایت ادراک جزئی شود . و این کلی ها از فعل تفکر - انتزاع و تقسیم - حاصل می شود .

۲۲ مرداد ۹۲ ، ۱۰:۳۹ ۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سجاد شیرازی

روایت پیاده روی

از امام صادق (ع) :

ما تقرب العبد إلى الله عزوجل بشیء أحب إلیه من المشی

هیچ بنده ای به چیزی محبوب تر از پیاده پیمودن راه ، به خدا تقرب نجسته است .

من لا یحضره الفقیه/جلد2/ص218

۲۰ مرداد ۹۲ ، ۰۹:۲۴ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
سجاد شیرازی