خدایا از ما بگذر ، ما آلوده ی دنیا شده ایم ، امروز برای دعوت به جهاد دیر شده . از ما خواستی تمدن بسازیم؛ تمدن خوی مارا شهری کرده. تمدن برای مسالمت است نه جنگ و مجاهدت .

خدایا شنیده ام با شیخ زکزاکی چه شد، می دانم در سوریه چه فتنه ای بر پاست، می دانم خیر و شر شاید بیشتر از همیشه به جنگ هم آمده اند. اما خدایا مرا معاف کن . ما شهری شده ایم و منتظر فصل بعد خندوانه ایم. ما میخواهیم سلامت باشیم و اقساط مسکن مهرمان را بپردازیم. فوق لیسانس بگیریم و برای دکتر شدن آماده شویم. خدایا دکتر ها که نمی جنگند. خدایا چرا آراممان نمی گذاری . تمدن اسلامی به آرامش احتیاج دارد، علوم انسانی اسلامی به خلوت و آرامش احتیاج دارد. اقتصاد اسلامی در تلاطم شکل نمی گردد ، ثبات می خواهد.

کاش اینقدر گلاویز شرّ نمی شدیم. ما به آرامش احتیاج داریم.