عقلم بیشتر با دکتر محسن رضایی جور است ولی دلم پیش سعید جلیلی ست .

.

شازده کوچولو می گوید : فقط با چشم دل می‌توان خوب دید. اصل چیزها از چشم سر پنهان است.

.

واگذار کردن تصمیم های مهم ، به دل ، کار عاقلانه ای نیست. پس من به رضایی رآی می دهم.