مروز روز شروع اجرای پروژه nzbt هست ان شاء الله. توی فاز اول باید سعی کنم تا اونجایی که می شه از ایجاد پیچیدگی جلوگیری کنم ... باید سعی کنم همه چیز ساده اتفاق بیفته ... ساده ی ساده ی ساده.
خدایا به سوی تو و به امید تو.