یک دشمن جدی همیشه برای ملت ها می تواند مایه وحدت و حرکت باشد. پیشرفت آمریکا و روسیه ، ربط به دشمنی با آلمان و متحدانش دارد و  پیشرفت ژاپن به دشمنی با آمریکا و روسیه و پیشرفت چین به دشمنی با ژاپن و انگلیس .

 زیاده روی نیست اگر بگوییم هر جا حرکت و جلو رفتی است در سایه تضاد و تقابلی پدید آمده و دوری از جنگ برای ملت ها زمینه ساز استحاله و ابتذال بوده است.

دشمنی با آمریکا برای ما ایرانیان هم برکات زیادی داشته و دارد. اگر ما دشمنی و مقاومت در برابر آمریکا را انتخاب نمی کردیم، حتما از نظر اقتصادی، علمی و فرهنگی در وضعیت رقت باری زندگی می کردیم. اخیرا هم در اثر همین دشمنی ، آمریکا ضربه مرگباری بر ما وارد کرده .

کیف دارد که آدم دشمن بزرگی مثل آمریکای جنایتکار داشته باشد. دیگر هیچ گردشگر اروپایی ای به ایران نمی آید . به عبارت دیگر از این به بعد، کمتر توریستی پیدا می شود که پایش را به ایران بگذارد. واقعا ضربه ی مهلکی ست. هاهاها ...

ما هم کماندو های آمریکا را می گریم کلاغ پر می بریم و خفت می دهیم و پس می فرستیم . ما آنها را تحقیر می کنیم. خخخخ ...

آمریکا حق دارد. این نتیجه پافشاری ما بر دشمنی سر سختانه مان با آمریکاست. حتما کسانی که به کشور دشمن آمریکا مسافرت می کنند ، باید مجازات شوند. حالا اروپایی ها باید بین آآآآآآمریکا رفتن و به ایران آمدن یکی را انتخاب کنند و البته برای همگان واضح است که انتخاب انسان اروپایی چه خواهد بود.

آنچه پرسش من و مایه این نوشته است این است که اگر ماهیت حرکت ما به عنوان انقلاب اسلامی ، یک تحول و انقلاب فکری برای عالم انسانیت است، این دشمنی مانعی برای آن نیست؟